ÜRÜN KATEGORİLERİ
SU ANALİZ CİHAZLARI
 • ALP CL SERİSİ DİK TİP OTOKLAVLAR
 • LOVIBOND OXI DIRECT BOI-BOD CİHAZI
 • LOVIBOND BOI-BOD İNKÜBATÖR CİHAZI
 • LOVIBOND SU ANALİZİ İÇİN VISIBLE SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI
 • MIPRO SERİSİ SANTRİFÜJ
 • MİPRO MFH SERİSİ ÇEKER OCAKLAR / MFH SERIES LABORATORY FUME HOOD
 • MİPRO MKF SERİSİ YÜKSEK SICAKLIK FIRINLARI
 • MİPRO MLF/MKD SERİSİ FIRINLAR/KURUTMA DOLAPLARI
 • MİPRO AZOT PROTEİN TAYİN (KJELDAHL) CİHAZI
 • MİPRO KOİ (COD) REAKTÖRÜ
 • MEMMERT WNB/WNE/WPE/ONE SU VE YAĞ BANYOLARI
 • LONGER PUMP Basic Peristaltic Pump BT100-2J
 • DAIHAN ÇALKALAYICILAR (SALLAYICILAR)
 • BRAND DİJİTAL BÜRETLER
 • DAIHAN JT-M6C JAR TEST CİHAZI
 • BRAND TRANSFERPETTE S AYARLANABİLİR PİPETLER
 • EXTECH INSTRUMENTS SDL 100 SICAKLIK/PH/ORP DATALOGGER
 • EXTECH INSTRUMENTS WQ530 MANYETİK KARIŞTIRICILI MASA TİPİ OKSİJEN METRE
 • EXTECH INSTRUMENTS WQ510 MANYETİK KARIŞTIRICILI İLETKENLİK/TDS/TUZLULUK/ pH/mV/SICAKLIK ÖLÇER
 • FUNKE GERBER COLONYSTAR KOLONİ SAYICI
 • HANNA Edge MASA TİPİ MULTİPARAMETRE PH METRE
 • ISOLAB VAKUMLU SÜZME SETİ
 • WTW MASA TİPİ PH / İYON ÖLÇER PH/ION 7320
 • WTW PHOTOFLEX STD TAŞINABİLİR FOTOMETRE