PARAFİLM
3M PARAFİLM
 
Laboratuarlarda kullanımı en yaygın olan yapışkan filmdir.
Başka herhangi bir filmin kullanılmasının mümkün olmadığı en pürüzlü yüzeylere bile yapıştırılır.
%200'e kadar uzatılıp genişletilerek istenen yüzeye yapıştırılır.
Tuz çözeltileri, inorganik asit ve baz çözeltileri ile kullanıldığında 48 saate kadar dayanıklıdır.
55 °C'nin altında kullanıldığında F.D.A'nın öngördüğü kriterlere ve G.M.P'ye uygundur.
 
50 mm  / 75 metre (058.01.001)
100 mm / 38 metre (058.01.002)