ELGA LABORATORY GRADE WATER - PURELAB OPTION E

PURELAB Option-E seri Deiyonize Su Cihazları

PURELAB Option-E seri deiyonize su cihazları genel laboratuvar ihtiyacı deiyonize suyu daha uzun süre kullanımlı kartuj teknolojisi ile bidistileden daha iyi kalitede su üreten modellerdir.Purifikasyon aşamaları reverse ozmoz,adsorpsiyon,foto-oksidasyon ve elektriksel deiyonizasyon işlemlerini içermektedir. Özel ADEPT prosesi sayesinde diğer seri sistemlere göre kartuj ömürleri daha da uzatılmakta ve yüksek kalitede deiyonize su üretilebilmektedir. Küçük kapasiteli modelleri satte 5 ve 10 lt , büyük kapasiteli modelleri ise saatte 25,50 ve 80 litre deiyonize su üretebilmektedir. 
PURELAB Option-E
Model
E 5 / E 10
E 25 / E 50 E / 80
Su kalitesi
Bidistileden iyi 
(10 to 15MΩ-cm)
Bidistileden iyi
(5 to 15MΩ-cm)
Akış hızları (15°C)
5 ve 10 L/hr
25, 50 ve 80 L/hr
Purifikasyon Teknolojileri
Ön arıtma 
Reverse ozmoz
Foto-oksidasyon
Resirkülasyon (PURELAB Option-E 5 / E 10 modelleri için)
0.2µm filtrasyon (opsiyonel, 
PURELAB Option-E 5 / -E 10 modeller için)
ADEPT elektriksel deiyonizasyon2
Tipik Aplikasyonları
PURELAB Option-S serisindeki tüm aplikasyonlar ve ek olarak:
Atomik Absorpsiyon
Doku ve hüre kültürü
Sitoloji ve histoloji çalışmaları
Elektroforez
Spektrofotmetre
Su Analiz çalışmaları
İmmuno-sitokimya
Elektrofizyoloji
Elektrokimya
Genel amaçlı HPLC
PURELAB Option-E serisi özellikleri:
Deiyonize kartujlarının sürekli rejenere edilerek temizlendiği ve su kalitesinin sürekli en iyi seviyede tutulmasını sağlayan özel ADEPT elektriksel deiyonizasyon prosesi
Kartuj ömürlerini uzatan ve böylece yedek sarf maliyetlerini düşüren uzun ömürlü ADEPT modülü  
Özellikle suyun çok sert düzeylerde olduğu ve sık sık kartuj değişimi gereken alanlarda ve yüksek kapasiyede su ihtiyacı olan laboratuar için ideal düşük sarf maliyeti sağlayacak bir model
Su kalitesini en iyi seviyede tutabilmek için risürkülasyon özelliği  (sadece küçük kapasitli modellerde)
 
Mikroprosesör kontrol sistemi ile sürekli izlenebilir su kalitesi
Özel tüm menülerin, çalışma modlarının, proses akış şemalarının ve tank seviyesinin gösterildiği Unique GRID (Graphically Represented Intuitive Display) grafiksel ekranlı  
Sesli ve ışıklı alarm sistemli  
GLP’ye uygun dökümantasyon için RS232 çıkışlı
Yüksekliği ayarlanabilir dispenser ünitesi (sadece küçük kapasitli modellerde)
Sistem performansını artıran kolay sanitizasyon işlemi
Üretilen suyun sürekli dezanfeksiyonu ,fotooksidasyonu ve bakteri seviyesini minimize edilmesini sağlayan kısa dalgaboylu fotokimyasal reaktör hücresi
Herhangi bir yumuşatıcı ihtiyacına gerek kalmaksızın kısmen saflaştırılmış besleme suyu işlevini gören integral şartlandırma kartuju  
Point-of-use POU final filtre (opsiyonel) – son aşamada bakteri ve partikülleri tutan filtre sistemi (sadece küçük kapasiteli modellerde)
ADEPT modülü
Genel olarak bir deiyonizasyon kartujunda su iyon değiştirici reçine üzerinden akarak geçer ,bu sırada reçine üzerinde organik ve inorganik maddeler birikerek kartuj verimliliğini azaltır ,dolayısıyla belli bir süre sonra bu kartujun ya rejenere edilmesi ya da değiştirilmesi gerekir. ELGA'nın özel ADEPT prosesi sayesinde , iyonik impuritiler elektriksel akım uygulanarak reçineden dışarı atılır. Böylece reçineler uzun süre temiz bir durumda kalıp deiyonize kartujlarının sık sık değişim işlemine ihtiyaç duyulmamaktadır.