Otoklavlar için Faydalı Bilgiler
Faydalı kullanım parametreleri
 
Genel olarak kullanılan parametrelerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
 
Vejetatif virüsler / Bakteriler --- 30 dakika, 80°C
 
Hepatit virüsü --- 10 dakika, 100°C
 
Bacillus stearotermofilus (ısıya dayanıklı bakteri) --- 15 dakika, 121°C veya 3 dakika, 134°C
 
Prion (ör., Bovine Spongifom Encephalopathy), 
Creuzfeld-Jakob --- 60 dakika, 134°C
 
Sporlar --- 5 dakika, 105°C
 
Otoklavınızı düzenli kontrol ettirin
 
Cihazınızın  ilk günkü gibi güvenli olduğundan emin olun. Basınçlı Kap Direktifi otoklavların her yıl harici testlere, her üç yılda bir dahili testlere ve her dokuz yılda bir dayanım testlerine tabi tutulmasını tavsiye eder.  
 
Doğru sterilizasyon metotları kullanın
 
Steril edilecek malzemeye göre doğru programı seçtiğinizden emin olun. Doğru sonuçlar elde etmek için öncelikli olarak malzemeleri türlerine göre gruplandırın. Farklı malzemeleri aynı zamanda steril etmeyin. Böylece en ideal sterilizasyon şartları sağlanmış olur. Örneğin, biyolojik malzemeler 134 °C'de 4 dakikada steril edilebilirken, prion ısıya dayanıklı olduğu için 20 dakika sterilizasyon süresi gerekmektedir.
 
Burada verilen Faydalı Bilgiler herkes tarafından ulaşılabilecek genel bilgilerden derlenmiştir. PROTEK GRUP LTD., bu bilgilerle ilgili hiç bir sorumlluluk kabul etmez. Bu bilgileri kullanmadan önce doğrululuğunu kontrol etmenizi öneririz.