Laboratuvar çeker ocakları hakkında bilgiler
Laboratuvar çeker ocakları hakkında bilgiler :
Çeker ocaklar araştırma laboratuvarlarının en önemli donanımlarının arasında yer alır. Çeker ocakların amacı, zararlı aeresolleri laboratuvarda yayılmadan etkili bir şekilde çekmektir. Çeker ocaklar, proses akışına ve laboratuvardaki havalandırmaya bağlı olarak birçok tipte ve çeşittedir.
 
 
Laboratuvar tipi çeker ocak gereksinimleri :
Çeker ocaklar aşağıda listelenen kriterlere uymalıdır
Yapıları ve işletim sırasında oluşturdukları hava akışı sayesinde çeker ocağın içinde bulunan gaz, buhar veya tozların tehlikeli konsantrasyonlarda ya da miktarlarda odanın içine yayılmasını önlemeli
Çeker ocağın içerisinde tehlikeli veya patlama tehlikeli bir ortam oluşmasına izin vermemeli
laboratuvar personelini ön kapak sayesinde sıçrayan tehlikeli maddelere veya etrafta uçuşan cam parçalarına karşı korumalıdırlar.