PROTEK LAB KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 1.KARİYER ÇALIŞTAYINDA
Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümü tarafından gerçekleştirilen ve lisans öğrencilerinin gelecekleri ile ilgili alacakları kararlarında kendilerine nasıl bir yön vermeleri konusunda oluşturulan çalıştaya şirketimiz çalışanlarından Hasan ÇOLAKOĞLU konuşmacı olarak katılmış ve katılımcılara özel sektör ile ilgili bilgiler vermiştir.
 
Biyologların önemi, biyolog olmanın getirdiği sorumlulukların ve genel bakış açısıyla biyologların iş imkânlarının tartışıldığı çalıştayda; özel sektöre ait eğitim, sağlık, ilâç ve medikal cihazlar gibi çalışma alanlarının yanı sıra, Çevre ve Orman, Tarım ve Köy İşleri ve Sağlık Bakanlığı gibi devlet kurumlarında biyologların üstlendiği görevler, çalışma şartları, yetki ve sorumlulukları, maddi imkânları ve bu alanlara giriş koşulları detaylı olarak tartışılmıştır.