TİTRATÖRLER İLE YAPILABİLECEK ANALİZLER
Otomatik titratörler ile yapılabilecek analizlerin önemli bölümü aşağıda belirtilmiştir
 
Su ve atıksu analizleri: 
 
- Alkalinite (p+m değeri)
- Kimyasal oksijen ihtiyacı
- Permanganat indeksi
- FOS/TAC
- Kjeldahl yöntemi ile distilasyon sonrası azot/amonyak tayini
- İçme suyu ve atık suda klorür tayini
- İçme suyunda klor tayini
- Kalsiyum ve magnezyum sertliği (2 dönüm noktası)
- Toplam sertlik (Ca/Mg, 1 dönüm noktası)
 
Gıda analizleri : 
 
- Şarap ve içeceklerde toplam asitlik
- Gıda ürünlerinde (peynir, salata sosu, ketçap) toplam asitlik
- Hamurda asitlik
- Kül alkalinitesi
- Gıda ürünlerinde ve maden suyunda klorür (“tuz”)
- Serbest ve toplam SO2
- Uçucu asitler
- Sütte asitlik ( SH indeksi)
- Askorbik asit (C vitamini)
- Süt ve süt ürünlerinde kalsiyum
- Maden suyunda kalsiyum ve magnezyum
- Formol indeksi
- Turşuluk tuzda nitrit
- İyot sayısı
- Peroksit sayısı
- Sabunlaşma sayısı
- Yağlarda asitlik
 
Endüstriyel ürün analizleri : 
 
- Kuvvetli asit ve baz titrasyonu (1 dönüm noktası)
- Fosforik asit (2 dönüm noktası)
- Hidroksil sayısı (OH)
- Izosiyanat sayısı (NCO)
- Epoksi sayısı
- Reçine ve diğer endüstriyel ürünlerde asit sayısı
- Madeni yağlarda toplam asit sayısı (TAN) 
- Madeni yağlarda toplam baz sayısı (TBN)
 
Diğer analizleri : 
 
- Sürfaktanlar
- Metaller (redoks)
- Metaller (çinko, bakır, kompleksometrik)
- Perklorik asit ile titrasyon (susuz çözeltiler)
- Hazır beton üretiminde kullanılan agrega içindeki klorür miktarı